Δευτέρα 15 Απριλίου 2013

Η Πανηπειρωτική για τα Κληροδοτήματα


Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, ξαναϋποβάλει τις προτάσεις της για τα Κληροδοτήματα και επιμένει στην πιστή τήρηση του Συντάγματος και τη Βούληση του Διαθέτη.

Σε επιστολή της προ τον Υπουργό Οικονομικών (Γραφείο Υπουργού κ. Στουρνάρα) και  στο Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κου Σταϊκούρα, η Πανηπειρωτική αναφέρει τα εξής:

"Από τα ήδη εγεγραμμένα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών  κληροδοτήματα που ανέρχονται σε δέκα και πλέον χιλιάδες το σημαντικότερο ποσοστό ανήκει σε Ηπειρώτες διαθέτες.

Η Πανηπειρωτική από 10ετίες θεωρεί το θέμα πολύ σοβαρό που ενέχει τεράστιες οικονομικές, ηθικές και νομικές διαστάσεις έχει υποβάλλει στην υπηρεσία σας υπομνήματα με τις προτάσεις της και συνεχίζει ανυποχώρητη για να ισχύσουν τα αυτονόητα δηλ. ο σεβασμός προς τη βούληση του διαθέτη και η πιστή εφαρμογή του άρθρου 109 του Συντάγματος.

Οι θέσεις της οργάνωσής μας, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1.      Σε κανένα άρθρο του σχεδίου νόμου που επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών να μη περιληφθεί διάταξη που να αναφέρει «ειδικές διατάξεις που αφορούν την ίδρυση και εποπτεία συγκεκριμένων  περιουσιών διατηρούνται ή εξακολουθούν να ισχύουν», γιατί τέτοιες διατάξεις σκοπό έχουν να  διατηρήσουν σε ισχύ το ειδικό καθεστώς που ισχύει για τα Γιαννιώτικα κληροδοτήματα, με το γνωστό φιρμάνι του Σουλτάνου.

2.      Να μη περιληφθεί διάταξη με την οποία παρέχεται αρμοδιότητα σε άλλους Υπουργούς, πλην του Υπουργού Οικονομικών.

3.      Να παραμείνει η διάταξη του άρθρου 2 του Α.Ν 2039/1939 δυνάμει της οποίας «Η πιστή  και επακριβής εκτέλεση της βούλησης των διαθετών ή δωρητών με την οποία  διατίθενται περιουσιακά στοιχεία με κληρονομίες, κληροδοσίες ή δωρεές υπέρ του κράτους για κοινωφελείς σκοπούς, αποτελεί υποχρέωση του κράτους». Το Υπουργείο Οικονομικών μεριμνά για την εκκαθάριση αυτών, ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχό τους με βάση τις συστατικές πράξεις.

4.      Να περιληφθεί διάταξη που να αναφέρει «κάθε κοινωφελές ίδρυμα είναι αυτοτελές, διοικείται σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη και δεν επιτρέπεται η ανάμιξή του, η διοίκηση και η διαχείρισή του, με άλλα ιδρύματα».

5.      Να περιληφθεί διάταξη που να αναφέρει «Ειδικές διατάξεις που αφορούν την ίδρυση και εποπτεία συγκεκριμένων περιουσιών, εφόσον αυτές είναι αντίθετες με τα οριζόμενα στις συστατικές πράξεις και με το άρθρο 109 του Συντάγματος, αυτοδικαίως καταργούνται και τροποποιούνται υποχρεωτικά με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του τυχόν κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού»

Να ανακληθεί  "με τη διαδικασία ανάκλησης παράνομης διοικητικής πράξης - υπουργικής απόφασης η οποία έκανε δεκτή εσφαλμένη γνωμοδότηση (414/2000) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που κινείται προς την αντίθετη (με το Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό) κατεύθυνση" .

Επιπροσθέτως Σας προτείνουμε:

1.Να θεωρούνται τα πρόσωπα που διοικούν τα κληροδοτήματα  Δημόσιοι

    υπάλληλοι κατά τη  διάταξη του άρθρου 13 του ποινικού κώδικα.

2. Να  είναι υποχρεωτικό για τις διοικήσεις κληροδοτημάτων  να συντάσσουν

    κατ' έτος προϋπολογισμό - ισολογισμό - απολογισμό και σε περίπτωση

    άρνησης ή αμέλειας να προβλεφθούν κυρώσεις διοικητικές και ποινικές.

3. Να ελέγχονται ποινικά και  πειθαρχικά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί των

    αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, γιατί μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η

     διαφάνεια στη Διαχείριση.

4. Ως προς τα ιδρύματα Ηπερωτικών Κληροδοτημάτων,  να συμπεριληφθεί

    διάταξη ως προς τη στελέχωση των Δ.Σ.  από κατάλογο έγκριτων

    Ηπειρωτών προτεινόμενο  προς τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς και  από

    την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος.Είμαστε στη διάθεσή Σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση.

Για την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία

Ελλάδας

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                                        ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡ. ΔΟΣΗΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...