Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

Σε διήμερη αναστολή λειτουργιών προχωράει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σε διήμερη αναστολή των λειτουργιών του Πέμπτη και Παρασκευή, προχωράει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, διαμαρτυρόμενο για την εφαρμογή του μνημονίου για τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων και άλλα μέτρα περικοπών.

Στο ψήφισμα αναφέρεται: ΗΣύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία αριθμ. 990/28-11-2012 επιβεβαιώνει τη θέση της ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν θα συνεργήσει σε μηχανισμούς απόλυσης εργαζομένων.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όχι μόνον δεν έχει πλεονάζον προσωπικό, αλλά λειτουργεί, εδώ και αρκετά χρόνια, με διαρκή και υπερβολικό φόρτο εργασίας των διοικητικών του υπαλλήλων. Συνολικά εργάζονται λιγότεροι από 270 διοικητικοί υπάλληλοι, υποστηρίζοντας σε καθημερινή βάση πάνω από 19.000 άτομα (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, επισκέπτες από άλλα Πανεπιστήμια, ερευνητές, εργαζόμενους με σύμβαση και βοηθητικό προσωπικό).

Το διοικητικό προσωπικό συνίσταται κατά 63% από Ι.Δ.Α.Χ., που έχουν προσληφθεί με διαδικασίες διαφανείς και αξιοκρατικές υπό την εποπτεία και πιστοποίηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου Α.Σ.Ε.Π.

Για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναγκάζεται να διαθέτει επιπλέον δικούς του πόρους με συμβάσεις ανάθεσης έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες. Αντί να καλυφθούν τα κενά στη διοίκηση του Πανεπιστημίου, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης φαίνεται να διακινεί λίστες και αριθμούς, όπου σύμφωνα με περίεργες ερμηνείες του Νόμου, επιχειρεί να συνάγει ότι τέσσερα Πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, εμπίπτουν στις απολύσεις προσωπικού. Δηλώνουμε ότι με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου δεν υφίσταται και δεν συντρέχει καμία απόλυση ΙΔΑΧ για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Με βάση τα παραπάνω :
• Καλούμε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, να μην επιμείνει σε μια μη σύννομη ερμηνεία νόμων που οδηγεί στην άδικη εκτέλεση τεσσάρων ελληνικών Πανεπιστημίων (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο), με σημαντική προσφορά στην κοινωνία και την ανάπτυξη της χώρας.
• Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες που έχει ως εποπτεύον Υπουργείο και να προστατεύσει τα Πανεπιστήμια από την κατάρρευση.
• Καλούμε την Κυβέρνηση να μην αντιμετωπίζει με προχειρότητα και οριζόντια μέτρα ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως είναι η επιβίωση και η ομαλή λειτουργία σημαντικών ελληνικών Πανεπιστημίων.
• Αποφασίζουμε τη συμβολική αναστολή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την επόμενη Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου, και Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου, προκειμένου να αναδειχθεί το μείζον ζήτημα που θα δημιουργηθεί με πιθανή απόλυση των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το σημαντικότατο έργο που επιτελούν στο Ίδρυμα.

Όσον αφορά το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», το οποίο δρομολογείται υπό το πρόσχημα του «εξορθολογισμού» από το Υπουργείο Παιδείας, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συντάσσεται με την απόφαση της Συνόδου των Πρυτάνεων και εκφράζει την έντονη ανησυχία της διότι: « α) Η κατεπείγουσα εντός 40 ημερών διαδικασία λήψης απόφασης υποδηλώνει προειλημμένες αποφάσεις για την ικανοποίηση του έντονα ελλειμματικού προϋπολογισμού 2013 για τα Πανεπιστήμια, β) Αγνοείται η θεσμική υποχρέωση σύγκλησης του Συμβουλίου Ανωτάτης Παιδείας, ως του αρμόδιου εισηγητικού οργάνου στο ΕΣΥΠ για τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό και την χωροταξική διάρθρωση των πανεπιστημίων, με αυτόνομη συμμετοχή όλων των Πανεπιστημίων δια των Πρυτανικών Αρχών τους και γ) Στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων, κάθε Ίδρυμα έχει το αυτονόητο δικαίωμα της διάρθρωσής του σε Σχολές και Τμήματα με βάση ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια».

Η Σύγκλητος εκφράζει την αγωνία και την αντίθεσή της με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ΦΕΚ αριθμ. 229/19-11-2012, με την οποία τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τα κολλέγια θα αναγνωρίζουν επαγγελματική ισοδυναμία τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης.

Η πράξη αυτή, πέρα από τα ουσιώδη προβλήματα που δημιουργεί, υποστηρίζοντας τα ιδιωτικά συμφέροντα στην Ανώτατη Εκπαίδευση, είναι πρόδηλα και αντισυνταγματική σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος. Δηλώνουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας στην αντισυνταγματική και κοινωνικά άδικη αυτή ρύθμιση και καλούμε το Υπουργείο Παιδείας έστω και τώρα να επανορθώσει, αποκαθιστώντας την αναγνώριση των πτυχίων και διπλωμάτων που δίνουν τα Πανεπιστήμια με βάση τα προγράμματα σπουδών.

Τέλος, η Σύγκλητος εκφράζει την αντίθεσή της για τις διώξεις μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας για τη συνδικαλιστική δράση και την ελευθερία γνώμης. Οι συνδικαλιστικοί αγώνες δεν δικάζονται, δεν καταδικάζονται.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, παρόλες τις δύσκολες συνθήκες, δίνει τον αγώνα του για συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των σπουδών και των πτυχίων που απονέμει, ως απάντηση στις πραγματικές ανάγκες της νεολαίας, της Κοινωνίας και του Δημόσιου συμφέροντος, που πλήττονται ιδιαίτερα σήμερα από την κρίση.

Πηγή: www.epirusonline.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...