Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Δεν στέλνει στοιχεία για τους εργαζόμενους προς απόλυση το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία αριθμ. 989/8-11-2012 συζήτησε, μετά από επείγουσα πρόταση του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού, το θέμα της κατάργησης οργανικών θέσεων στο...
Δημόσιο Τομέα, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, όπως προβλέπεται στον ψηφισθέντα Νόμο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».Εφόσον τα ψηφισθέντα μέτρα εφαρμοσθούν στα Πανεπιστήμια, θα οδηγήσουν, με απόλυτη βεβαιότητα, στην πλήρη αδυναμία και διακοπή της λειτουργίας των Πανεπιστημίων, ιδιαίτερα των περιφερειακών, αφού το προσωπικό των παραπάνω κατηγοριών ανήκει, σε ποσοστό 60%, στους διοικητικούς υπαλλήλους ΙΔΑΧ. Πρέπει να επισημανθεί ότι η ειδική διαδικασία επιλογής της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει εγκριθεί από το Α.Σ.Ε.Π., ενώ, παράλληλα, θα οδηγούσε σε πρωτοφανείς αδικίες μεταξύ των εργαζομένων με παρόμοια ουσιαστικά και τυπικά προσόντα.Η κατάργηση των οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ για συγκεκριμένες ειδικότητες προϋποθέτει μια σειρά συνθηκών που δεν ισχύουν για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση ώστε να προφυλάξει το προσωπικό του Ιδρύματος από κάθε αυθαιρεσία σε βάρος του ιδίου, αλλά και του Ιδρύματος γενικότερα.Τέλος, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στηρίζει απερίφραστα το αυτονόητο δικαίωμα των εργαζομένων για εργασία και αξιοπρεπή διαβίωση. Παράλληλα, στηρίζει το δικαίωμα του ελληνικού λαού για ένα δημόσιο και δωρεάν Πανεπιστήμιο.Σε καμία περίπτωση, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν θα συνεργήσει σε μηχανισμούς απόλυσης εργαζομένων από τα Πανεπιστήμια.

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...