Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου επαναπροκηρύσσει με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης το διαγωνισμό, με αντικείμενο την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου στην υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας ΠΕ2 «Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας» στο Πλαίσιο του Έργου «Cross-border Network for the Promotion of Wine Products» με ακρωνύμιο Wine Net. 

Το έργο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας - Ιταλίας 2007-2013, και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 78.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 25/09.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...