Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Με 62 θέματα συνεδριάζει ο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων

Συνεδριάζει τη Δευτέρα στις επτά το βράδυ, στην ισόγεια αίθουσα του Δημαρχείου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 62 συνολικά θέματα.

1. Έγκριση διδάκτρων για τα ΚΔΑΠ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών
Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος

2. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων», έτους 2012
Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος

3. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας», έτους 2012
Εισηγητής: κ. Παν. Κιτσούλης, Αντιπρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

4. Λήψη απόφασης για την επιλογή υποτρόφων εξωτερικού για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012 από το κληροδότημα «Ελευθ. Μπάρκα»
Εισηγητής: κ. Παρ. Τσίλη. Αντιδήμαρχος

5. Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δύο υποτροφιών εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 από το κληροδότημα «Ελευθ. Μπάρκα»
Εισηγητής: κ. Παρ. Τσίλη. Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ


6. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών λόγω προσκύρωσης δημοτικής κοινόχρηστης έκτασης εμβαδού Ε= 27,92 τ.μ. στην ιδιοκτησία Κων/νου Φράγκου και Παναγιώτας Διαμάντη, σύζ. Κων/νου Φράγκου, στο Ο.Τ. 186 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πεδινής της Δ.Ε. Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών
Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας


7. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών λόγω προσκύρωσης έκτασης εμβαδού Ε= 83,80 τ.μ. στην ιδιοκτησία Παναγιώτη Σουκουβέλου και Παναγιώτη Μημή στο Ο.Τ.170 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. περιοχής «Λόφος Βελισσαρίου» Δήμου Ιωαννιτών
Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

8. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών λόγω ρυμοτομίας έκτασης εμβαδού Ε=110,73 τ.μ., από την ιδιοκτησία Βασιλείου Ευθυμίου του Ηλία στο Ο.Τ. Γ174, του εγκεκριμένου Ρ.Σ. της Δ.Κ. Κατσικά της Δ.Ε. Παμβώτιδας
Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

9. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών λόγω προσκύρωσης δημοτικής κοινόχρηστης έκτασης εμβαδού Ε= 168,54 τ.μ. στην ιδιοκτησία Μαρίας Τσιούρη του Βασιλείου στο Ο.Τ. Γ958 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. περιοχής Νέας Ζωής Δήμου Ιωαννιτών
Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

10. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών του ρυμοτομούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας Αναστασίου Χρ. Οικονόμου στο εγκεκριμένο Ρ.Σ. Καρδαμιτσίων Δήμου Ιωαννιτών και την ανταλλαγή αυτού με το δημοτικό ακίνητο υπ’αριθ. (10Ν) στο Ο.Τ. 50 της ίδιας περιοχής
Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

11. Εκδίκαση ένστασης Αικ. Παπαϊωάννου κατά της αριθ. 404/2012 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης των υψομετρικών μελετών Μ1, Μ2, Μ3 και Μ4 εντός του εγκεκριμένου Ρ.Σ. της περιοχής Δροσιά Δήμου Ιωαννιτών
Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

12. Ανταλλαγή της ιδιοκτησίας με Κ.Α. 022252 Βασιλικής Νικολοπούλου - Μιχέλη στο εγκεκριμένο σχέδιο περιοχής Δροσιάς Δ.Ι., με ιδιοκτησία του Δήμου Ιωαννιτών στο Ο.Τ. 101Α του εγκεκριμένου Ρ.Σ. πόλης Ιωαννίνων
Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

13. Ανταλλαγή οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Ιωαννιτών στο Ο.Τ. 92 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Νεοχωρόπουλου, με οφειλόμενη αποζημίωση προς την ιδιοκτήτρια Πολυξένη Μπόζιου – Σιώζου για ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες στο Νεοχωρόπουλο
Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

14. Προσδιορισμός αξίας ακινήτων στα Ο.Τ. 348,349,352 & 353 του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχής Αμπελοκήπων Δ.Ι., με σκοπό την ανταλλαγή τους με ρυμοτομούμενα οικόπεδα ιδιωτών
Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

15. Εκδίκαση ενστάσεων κατά της υπ’αριθμ. 484/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλόυ περί έγκρισης υψομετρικής μελέτης της οδού Καλατζή στην περιοχή Βοτανικού
Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

16. Διατήρηση απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών που ρυμοτομούνται από τον κοινόχρηστο χώρο Ο.Τ. 70 (Πάρκινγκ) στο εγκεκριμένο σχέδιο Καρδαμιτσίων Δήμου Ιωαννιτών
Εισηγητής: κ. Κων. Πανταζής, Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ

17. Έγκριση της με αριθ. 11/38/17-9-12 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για παραχώρηση της χρήσης χώρων του κλειστού σχολείου Πλατανιάς στον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α για λειτουργία ΚΑΠΗ
Εισηγητής: κ. Παρ. Τσίλη. Αντιδήμαρχος

18. Έγκριση της με αριθ. 11/37/17-9-12 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για παραχώρηση της χρήσης χώρων του κλειστού δημοτικού σχολείου Βασιλικής στον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α για λειτουργία ΚΑΠΗ
Εισηγητής: κ. Παρ. Τσίλη. Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

19. Αποδοχή πιστώσεων και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012
Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

20. Έγκριση τροποποίησης αρχικού κεφαλαίου του Δήμου
Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

21. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών λόγω λανθασμένων δηλώσεων τετραγωνικών μέτρων και λανθασμένης τιμή ζώνης και ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

22. Έγκριση μείωσης ύψους μισθωμάτων ακινήτων του Δήμου Ιωαννιτών, κατόπιν αίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012
Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

23. Διαγραφές οφειλών και προστίμων – επαναβεβαίωση – επιστροφή χρημάτων και ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

24. Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. (Τροχαίας και Δημοτικής Αστυνομίας) και επαναβεβαίωσή τους
Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

25. Έγκριση απόδοσης λογαριασμών υπολόγων υπαλλήλων του Δήμου
Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

26. Εξέταση αίτησης για απαλλαγή του δικαιώματος παράτασης χρόνου ταφής και του τέλους ανακομιδής
Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

27. Διαγραφή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης ΔΕ Παμβώτιδας λόγω αφανών διαρροών και επαναβεβαίωσή τους
Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

28. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Σίτιση σχολείων 2012 -2013».
Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

29. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών».
Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

30. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια νέων φωτεινών σηματοδοτών (τεχνολογίας led) και νέων φωτιστικών σωμάτων κρεμαστού δικτύου».
Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

31. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης».
Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

32. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων».
Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

33. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».
Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

34. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικών»
Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

35. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για συμπλήρωση δομημένης καλωδίωσης και φωτιστικών για το νέο κτίριο Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών»
Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

36. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λέβητα και καυστήρα κτιρίου του Δήμου στην Κατσικά ΔΕ Παμβώτιδας».
Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

37. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης/ συναγερμού νέου κτιρίου Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών».
Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

38. Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά γραφείων Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών».
Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

39. Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών».
Εισηγητής: κ. Νικ. Μάντης, Αντιδήμαρχος

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

40. Εξωδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και της Κ/Ξ με την επωνυμία «Διεθνής Ηπειρωτική Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία – Γ. Βογιατζής»
Εισηγητής: κ. Παρ. Τσίλη, Αντιδήμαρχος

41. Έγκριση δαπάνης εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων
Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος

42. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα
Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος

43. Έγκριση διοργάνωσης τελετής βράβευσης των Ολυμπιονικών και διάθεση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος

44. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου για τη στέγαση του Συλλόγου Γυναικών Κατσικά
Εισηγητής: κ. Γ. Βίνης, Αντιδήμαρχος

45. Έγκριση μετακίνησης εργαζομένων για συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα CYCLO
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

46. Τροποποίηση της αριθ. 976/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: κ. Δημ. Θεμελής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

47. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2012
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

48. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Κουτσελιού»
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

49. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Βελτίωση υδροδοτικού συστήματος του Σ.Υ.Δ.Κ.Λ.Ι με σύστημα τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση δικτύων»
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

50. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων»
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

51. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις οδών Δ.Δ. Ανατολής»
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

52. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Βελισσαρίου – Κενάν Μεσαρέ»
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

53. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση παλαιού κοινοτικού καταστήματος (πρώην Δήμου Ανατολής)»
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

54. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Χρωματισμός εξωτερικών τοίχων και κιγκλιδωμάτων 1 ου Δημοτικού Σχολείου Ανατολής»
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

55. Έγκριση Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων ΔΕ Περάματος»
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

56. Εισήγηση για ετήσια συνδρομή σε δίκτυο μόνιμων σταθμών για μετρήσεις real time στο ελληνικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 με την χρήση τοπογραφικού οργάνου GPS (rover δέκτη)
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

57. Παράταση στην παράδοση της προμήθειας «Προμήθεια Ποδηλάτων και λοιπού υλικού για CYCLO – υποδομές (πιλοτικό πρόγραμμα ποδηλατικών σταθμών)» μέχρι την 15/9/2012
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

58. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Διαμόρφωση κόμβων πόλεως Ιωαννίνων».
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

59. Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «Ολοκλήρωση αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ανατολής»
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

60. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμορφώσεις οδών Τ.Δ. Μπάφρας – Νεοκαισάρειας»
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

61. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Φωτισμός οδών Δήμου Ανατολής»
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

62. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της μελέτης: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Περάματος Δήμου Ιωαννιτών»
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...