Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Παράταση για τις φοιτητικές εστίες

Λόγω παράτασης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί), που επιθυμούν να μείνουν σε δωμάτιο των φοιτητικών κατοικιών κατά το έτος 2012 – 2013 (01 Σεπτεμβρίου 2012 - 30 Ιουνίου 2013), καλούνται να υποβάλλουν έως 27 Ιουλίου 2012, στο αρμόδιο Τμήμα Πρόνοιας της Δ/νσης Φοιτητικής Μέριμνας (ισόγειο Α΄ κατοικιών), τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός :1. Αίτηση – Δήλωση (δίνεται από την Υπηρεσία-είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Παν/μίου).
2. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι φοιτά, με αναφορά στο χρόνο και τον τρόπο εγγραφής (Γενικές εξετάσεις, μετεγγραφή, ειδικές κατηγορίες, κατατακτήριες) και στο διανυόμενο εξάμηνο σπουδών.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από την αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή.
4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( Ε1 ), έτους 2012 (των γονέων και του ιδίου του φοιτητή εφόσον υποβάλλει).Στο Ε1 των γονέων να αναγράφονται υποχρεωτικά τα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας. Τέκνα που δεν περιλαμβάνονται στη φορολογική δήλωση, δεν υπολογίζονται στον αριθμό των μελών της οικογένειας ,εκτός αν αποδεικνύεται ότι είναι άνεργα ή δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης-(γονέας, ο ίδιος ο φοιτητής ή άλλο μέλος της οικογένειας)- ως αποδεικτικό στοιχείο θα προσκομίζεται, αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.
5. Αντίγραφο του τελευταίου ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ-(το ενδεικτικό εκκαθαριστικό του 2012 εφόσον το Ε1 έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά)- για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (και του ιδίου του φοιτητή εφόσον υποβάλλει).
6.Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων που επικαλείται κάποιος( αδελφός φοιτητής ή στρατιώτης, ανεργία γονέα, κλείσιμο επιχείρησης, γονείς σε διάσταση, σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή μελών της οικογένειας, πρόοδος στις σπουδές)
Αιτήσεις φοιτητών που μένουν σε δωμάτιο των Φ.Κ.Π.Ι και δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (να έχουν καταβάλει και το μίσθωμα του μηνός Μαΐου), δεν θα γίνονται δεκτές, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή εντύπου αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο Τμήμα Πρόνοιας της Δ/νσης Φοιτητικής Μέριμνας (Τηλέφωνα: 265100 5466-5467-5635) καθώς και στο δικτυακό τόπο www.uoi.gr, επιλέγοντας τη διαδρομή: Φοίτηση-Φοιτητική Μέριμνα-Διαμονή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...