Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:Απάντηση σε δημοσίευμα

Σε απάντηση δημοσιεύματός της εφημερίδας "ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, με τίτλο «Η απόλυτη ξεφτίλα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Για 300 ευρώ τα λύματα πνίγουν την Κακαβιά» που δημοσιεύτηκε στο με αριθμ. 4536/09-12-2011 φύλλο της εφημερίδας σας, σας γνωρίζουμε τα εξής :
-Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας» αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των χερσαίων Συνοριακών Σταθμών είναι το Τμήμα Συνοριακών της Διεύθυνσης Οικονομικού.
-Στο άρθρο 9 του Ν. 2647/1998 καθορίζεται ο τρόπος διοίκησης των συνοριακών σταθμών καθώς και ο τρόπος διαχείρισης των εσόδων που προέρχονται από την εγκατάσταση μη -δημόσιων υπηρεσιών στους χώρους τους.
-Τη διαχείριση αυτών των εσόδων την είχαν δυνάμει Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών τα οικεία Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης και προορίζονταν αποκλειστικά για τα λειτουργικά έξοδα καθώς και τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την άρτια λειτουργία των συνοριακών σταθμών.
-Δυνάμει της παρ. IV του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» η διαχείριση αυτών των εσόδων εξακολουθούσε να διενεργείται από τα Περιφερειακά Ταμεία για τους παραπάνω σκοπούς.
-Δυνάμει του άρθρου 49 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» τα αποθεματικά που προέρχονταν από τα έσοδα αυτά, όσο κι οι μεταβιβαζόμενες σε αυτά κάθε φορά πιστώσεις θα έπρεπε να κατατεθούν σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος που συστάθηκε με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών προκειμένου να κατανεμηθούν στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την κάλυψη αναγκών των Συνοριακών Σταθμών.
Παρότι συστήθηκε ο ανωτέρω λογαριασμός, με την αριθμ. 33803/25-11-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και παρά τις συνεχείς επισημάνσεις τόσο του Υπουργείου Εσωτερικών (με έγγραφά τους) όσο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τα Περιφερειακά Ταμεία χωρικής μας αρμοδιότητας (Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας) έως σήμερα δεν έχουν προβεί στις αιτούμενες ενέργειες για την κατάθεση των ανωτέρω πιστώσεων αλλά και ούτε προχωρούσαν στις απαιτούμενες πληρωμές. Προσωρινή απεμπλοκή του θέματος υπήρξε μετά την απόφαση των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης να προβούν στις απαιτούμενες πληρωμές μόλις την προηγούμενη Δευτέρα (05-12-2011).Όπως αντιλαμβάνεστε δεδομένης της ανωτέρω κατάστασης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση καθώς και το νεοσυσταθέν Τμήμα Συνοριακών Σταθμών, όλο αυτό το διάστημα, από τις 01-07-2011 έως και σήμερα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και με σκοπό την άρτια λειτουργία των πέντε (5) συνοριακών σταθμών χωρικής μας αρμοδιότητας αντιμετώπιζε πάντα τις επείγουσες ανάγκες (συντηρήσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθαριότητα, κ.λ.π.) είτε από τον τακτικό της προϋπολογισμό, όπου υπήρχε η δυνατότητα, είτε με την ανοχή και υπομονή των προμηθευτών και εργολάβων οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα συνέχιζαν τις προμήθειες ή τις εργασίες τους χωρίς ακόμη να έχουν πληρωθεί.Να σημειωθεί ότι οι δυνατότητές μας να ανταποκριθούμε, μέσω του τακτικού μας προϋπολογισμού, ήταν μηδαμινές δεδομένου ότι τα έξοδα αυτά αντιμετωπίζονταν πάντα από τα έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2647 /1998 και ως εκ τούτου δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη.Αναφορικά με το θέμα που αναφέρεστε στο δημοσίευμα η υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιοι υπάλληλοι είχαν επιληφθεί εξαρχής του σοβαρού προβλήματος και αυτό το γνωρίζουν καλά τόσο οι υπεύθυνοι του Τελωνείου Κακαβιάς, που βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία μαζί μας, όσο και οι φορείς της περιοχής, όπως ο Δήμος Πωγωνίου, ο οποίος πολλές φορές ανταποκρινόμενος στα αιτήματά μας συνέδραμε με μέσα του Δήμου, για απαραίτητες εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο.
Τα αναφερόμενα για αδιαφορία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της, σε καμιά περίπτωση, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...